“Als je de manier verandert waarop je naar de dingen kijkt, veranderen de dingen waarnaar je kijkt.” –  WAYNE DYER

Welkom!

Mijn naam is Wian Bulthuis en middels mijn bureau De FactorY ondersteun ik bij de ontwikkeling van mens en organisatie. Mensen maken organisaties tot wat ze zijn. Ontwikkelt de mens zich dan heeft dit veel effect op de organisatie. Ook als mensen zich beperkt of belemmerd voelen in hun functioneren, heeft dit effect op hun presteren en werkplezier. Door resultaat- én ontwikkelingsgericht te coachen, te trainen en te adviseren, ondersteun ik bij het zetten van de noodzakelijke stappen zodat met minder energie en meer werkplezier doelstellingen worden behaald.

Tijdens mijn trajecten ga ik uit van de potentie en de eigen kracht en stel ik centraal wat er al wel is. Ik geloof in een moment van bezinning en in het opdoen van inzichten én ik geloof in een moment van doen. Kernbegrippen in mijn trajecten zijn integriteit, betrokkenheid, respect en vertrouwen in combinatie met een scherpe blik, een gezonde dosis humor en een knipoog naar spiritualiteit. Mijn stijl is het beste te omschrijven als oplossingsgericht, resultaatgericht, intuïtief en zo nu en dan confronterend.

Mijn kracht is het vermogen om mensen in beweging te brengen, zodat persoonlijke en organisatiedoelstellingen gerealiseerd worden. Ik bied maatwerkoplossingen en ik werk conform de richtlijnen van de Ethische Gedragscode opgesteld door de stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches, NOBCO.

Ik coach, train en adviseer bestuurders, managers en professionals veelal individueel op het vergroten van hun (persoonlijk) leiderschap, effectiviteit en vitaliteit. Veel voorkomende thema’s zijn communiceren, leidinggeven, adviseren, commerciële gerichtheid, adviserend verkopen, persoonlijke effectiviteit, netwerken, presenteren, leidinggeven, samenwerken, coachen, beïnvloeden, ondernemerschap, timemanagement, energiebalans, impact, authenticiteit, balans werk-privé, nee zeggen én wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik.

Het geeft me veel voldoening om samen op zoek te gaan naar de ontbrekende puzzelstukjes. . . . . . .