“Ons leven is wat onze gedachten er van maken.” – MARCUS AURELIUS

Vitaliteit Coaching

Vitaliteit is belangrijk om goed te kunnen functioneren op het werk alsook thuis. Als een medewerker zich vitaal en energiek voelt, is het veel gemakkelijker om met plezier en enthousiasme aan de dag te beginnen en gemotiveerd naar zijn of haar werk te gaan. Wie zich vitaal voelt, heeft meer levenskracht, voelt zich gezonder en kan langer, efficiënter en vooral plezieriger werken en leven.

De medewerker leert te onderzoeken welke persoonlijke en werkgerelateerde belemmeringen het goed functioneren blokkeren. Leert kritisch naar zichzelf, de functie en de organisatie te kijken. Ontdekt wat energie kost en wat energie oplevert en hoe hij of zij daar meer invloed op uit kan oefenen. Krijgt inzicht in zijn of haar cirkel van invloed en gaat verkennen hoe hij of zij deze cirkel van invloed kan vergroten en hoe zaken die buiten zijn of haar cirkel van invloed liggen los kan laten.

Het coachtraject wordt verzorgd in mijn bedrijfsruimte te Groningen met een interval van 2 tot 6 weken. Om inzicht in de persoonlijkheid en de werkwaarden te versnellen zullen we starten met het online maken van de OPQ persoonlijkheidsvragenlijst en de Nederlandse Werkwaardentest. Op basis van de uitkomsten van de OPQ, het intakegesprek en een driegesprek met de leidinggevende zullen diverse interventies, methoden en theorieën vanuit diverse invalshoeken zoals MatriXmethode van Ingrid Stoop, Stephen Covey, NLP, RET, TA, Systemisch werken, Oplossingsgericht werken en het Slimme onbewuste, worden ingezet. We zullen zoveel mogelijk werken met het bespreken en analyseren van praktijkgerichte cases en vaak wordt er om nieuw gedrag te oefenen halverwege het traject een trainingsacteur ingezet.

Het voorstel is om na drie coachsessies te evalueren hoe het proces verloopt en in hoeverre het coachtraject het gewenste effect oplevert. Het coachtraject wordt afgesloten met een driegesprek om het ontwikkelproces en de behaalde resultaten te bespreken. Drie maanden na de afronding van het coachtraject, zal een revisiegesprek plaatsvinden om te verkennen in hoeverre de betreffende medewerker de ontwikkelde inzichten en vaardigheden heeft weten vast te houden, heeft weten uit te bouwen en wat hij of zij nog nodig heeft voor de toekomst.

Stress en conflicten zijn gezond zolang de eisen structureel niet hoger zijn dan die de persoon aan kan. Ondersteun medewerkers preventief én laat bij verzuim medewerkers gedegen re- integreren zodat uitval in de toekomst voorkomen kan worden!