“Het is nooit te laat om te worden wat je had kunnen zijn.” – GEORGE ELIOT

Loopbaan Coaching

Loopbaan Coaching ondersteunt indien er getwijfeld wordt of de huidige functie nog de juiste is. Het voorkomt dat een waardevolle medewerker onnodig de organisatie verlaat of te lang wacht met het zoeken van een nieuwe werkomgeving. Met de inzet van Loopbaan Coaching wordt de kans op effectief en succesvol talentmanagement vergroot en wordt er serieus aandacht besteed aan employability en duurzame inzetbaarheid.

Na een vrijblijvend maar diepgaand intakegesprek met de kandidaat en een veelal telefonische intake met de opdrachtgever schrijf ik een voorstel waarin de doelstellingen en het plan van aanpak zijn opgenomen. De kandidaat gaat tijdens het traject met name op zoek naar op zoek naar antwoorden op vragen als: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik? Hoe wil ik dat en waar wil ik dat? Wat heb ik nodig om deze ambities in te vullen? Ook zullen we verkennen welke elementen de kandidaat privé belangrijk vindt zodat een nieuwe baan ook in balans is met de privésituatie.

Het coachtraject wordt verzorgd in mijn bedrijfsruimte te Groningen, met een interval van 2 tot 6 weken. Om het zelfinzicht te versnellen zullen we starten met het online maken van een OPQ persoonlijkheidsvragenlijst, een Beroepskeuzetest en de Nederlandse werkwaardentest en tijdens het traject zullen we gebruik maken van diverse opdrachten uit het zelfontwikkelde werkboek Loopbaanonderzoek.

Het coachtraject zullen we afsluiten met een drie- of viergesprek om de rapportage en de mogelijkheden uitgebreid te bespreken. Een rapportage bestaat uit een weergave van alle relevante elementen die van invloed zijn op een gewenste functie en werkomgeving:

  • Persoonlijkheidsprofiel;
  • Waardenprofiel;
  • Competentieprofiel;
  • Beroepsprofiel;
  • Conclusies;
  • Plan van aanpak.

Het (werkzame) leven is te kort om er niet volop van te genieten. Te kort om er niet alles uit te halen. We ondersteunen graag bij de zoektocht en de realisatie van wensen en ambities!