“De essentie van leiderschap is om meer leiders voort te brengen, niet meer volgers.” – RALPH NADER

Management Coaching

Management Coaching ondersteunt bij het ontwikkelen van managementcompetenties. Vaak staan leidinggevenden alleen in het nemen van beslissingen en worden ze geleefd door de waan van de dag. Met de inzet van Management Coaching vergroot u uw kans op effectief en succesvol management.

We onderzoeken wat de leidinggevende wil en/of zou mogen ontwikkelen. Waar staat hij of zij op dit moment en waar wil hij of zij naar toe? Wat zijn belemmeringen en hoe wil hij of zij deze gaan overwinnen? Wat wil en/of zou hij of zij mogen veranderen en hoe wil hij of zij dat gaan doen? Sluiten zijn of haar leiderschapsstijl en de inrichting van het huidige team hierbij aan? Wanneer helder is wat we willen bereiken, schrijf ik een concreet managementontwikkelvoorstel.

Het coachtraject wordt verzorgd in mijn bedrijfsruimte te Groningen en/of op de eigen locatie, met een interval van 2 tot 6 weken. Om inzicht in de persoonlijkheid en de werkwaarden te versnellen zullen we starten met het online maken van de OPQ persoonlijkheidsvragenlijst en de Nederlandse Werkwaardentest. Op basis van de uitkomsten van de testen, het intakegesprek en een driegesprek met de leidinggevende zullen diverse interventies, methoden en theorieën vanuit diverse invalshoeken zoals de MatriXmethode,Stephen Covey, NLP, RET, Systemisch werken, Oplossingsgericht werken, TA en het Slimme onbewuste, worden ingezet. We zullen zoveel mogelijk werken met het bespreken en analyseren van praktijkgerichte cases en er wordt vaak halverwege het traject trainingsacteur ingezet.

Het voorstel is om na drie coachsessies te evalueren hoe het proces verloopt en in hoeverre het coachtraject het gewenste effect oplevert. Het coachtraject wordt afgesloten met een driegesprek om het ontwikkelproces en de behaalde resultaten te bespreken. Drie maanden na de afronding van het coachtraject, zal een revisiegesprek plaatsvinden om te verkennen in hoeverre de betreffende leidinggevende de ontwikkelde inzichten en vaardigheden heeft weten vast te houden, heeft weten uit te bouwen en wat hij of zij nog nodig heeft voor de toekomst.

Laat het managementtalent niet voor uw organisatie verloren gaan. Onderken en ontwikkel de talenten van uw leidinggevenden. Dit vergroot het rendement én het werkplezier van zowel de betreffende leidinggevende als van het gehele team!