“Those at the top of the mountain didn’t fall there.” – MARCUS WASHLING

Training

Coachend Trainen ondersteunt bij individuele ontwikkelvraagstukken en biedt de mogelijkheid om effectief de gevraagde competentie(s) bestendig te ontwikkelen. Er is ruime aandacht voor de leerwensen van de individuele medewerker. Een training die aansluit bij de leerbehoefte van uw medewerker, vergroot de kans op structurele verbetering!

Competenties beschrijven gedrag dat bijdraagt aan succesvol functioneren. Waar staan de medewerker op dit moment? Welke competenties wil hij ontwikkelen? Tijdens de compacte trainingssessies, staat met name de eigen werksituatie centraal. Er wordt gewerkt met eigen praktijkvoorbeelden en het accent ligt op bewust worden, ervaren en doen. We maken gebruik maak van aansprekende filmpjes, vernieuwende theorieën en een trainingsacteur indien van toegevoegde waarde.

Een individueel trainingstraject bestaat uit een persoonlijke intake, vier trainingsmodules van twee uur en een terugkomsessie. In de persoonlijke intake zullen we de persoonlijkheid, waarden en overtuigingen in relatie tot de individuele leerdoelen uitgebreid verkennen. Op basis van deze intake worden de gewenste resultaten geformuleerd en maakt de kandidaat een persoonlijk plan om het ontwikkeltraject voor zichzelf zo effectief mogelijk in te richten.

Op basis van mijn jarenlange ervaring heb ik o.a. voor onderstaande ontwikkelvraagstukken een individuele training ontwikkeld.

  • Persoonlijke Effectiviteit;
  • Persoonlijke Impact;
  • Adviserend Verkopen;
  • Coachend Leiderschap;
  • Timemanagement;
  • Loopbaanoriëntatie.