“Wens niet dat de dingen gemakkelijker worden. Wens dat jij er zelf beter in wordt.” – JIM ROHN

Performance Coaching

Performance Coaching ondersteunt in het ontwikkelen van de talenten van medewerkers. Deze begeleidingsvorm kan worden ingezet om de competenties van een medewerker verder te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn het vergroten van zijn of haar impact, zichtbaarheid, effectiviteit en authenticiteit. Het voorkomt ongewenst verloop en het ondersteunt in het benoemen en ontwikkelen van talent binnen organisaties.

Competenties beschrijven gedrag dat bijdraagt aan succesvol functioneren. Met de opdrachtgever en de kandidaat onderzoeken we welke competenties belangrijk zijn voor het effectief uitoefenen van de huidige en/of toekomstige functie. Welke competenties wil hij of zij ontwikkelen en in hoeverre zijn deze ook daadwerkelijk ontwikkelbaar? Past dit gedrag bij de persoonlijkheid, overtuigingen, drijfveren en het intelligentieniveau van de medewerker?

Het coachtraject wordt verzorgd in mijn bedrijfsruimte te Groningen met een interval van 2 tot 6 weken. Om inzicht in de persoonlijkheid en de werkwaarden te versnellen zullen we starten met het online maken van de OPQ persoonlijkheidsvragenlijst en de Nederlandse Werkwaardentest. Op basis van de uitkomsten van de OPQ, het intakegesprek en een driegesprek met de leidinggevende zullen diverse interventies, methoden en theorieën vanuit diverse invalshoeken zoals MatriXmethode van Ingrid Stoop, Stephen Covey, NLP, RET, Systemisch werken, Oplossingsgericht werken en het Slimme onbewuste, worden ingezet. We zullen zoveel mogelijk werken met het bespreken en analyseren van praktijkgerichte cases en er kan indien gewenst video en/of een trainingsacteur worden ingezet.

Het voorstel is om na drie coachsessies te evalueren hoe het proces verloopt en in hoeverre het coachtraject het gewenste effect oplevert. Het coachtraject wordt afgesloten met een driegesprek om het ontwikkelproces en de behaalde resultaten te bespreken. Drie maanden na de afronding van het coachtraject, zal een revisiegesprek plaatsvinden om te verkennen in hoeverre de betreffende leidinggevende de ontwikkelde inzichten en vaardigheden heeft weten vast te houden, heeft weten uit te bouwen en wat hij of zij nog nodig heeft voor de toekomst.

Laat talent niet voor uw organisatie verloren gaan. Onderken en ontwikkel de talenten van uw huidige medewerkers. Dit is vele malen goedkoper en effectiever dan het werven van nieuw talent!