“Een schip dat geen koers heeft, zal altijd tegenwind hebben.” – SERENCA

Executive Coaching

Executive Coaching ondersteunt directeuren, bestuurders en ondernemers. Zij staan vaak alleen in het nemen van beslissingen en worden veelal geleefd door de waan van de dag. Executive Coaching biedt een objectief, vertrouwelijk en kritisch klankbord om de eigen inzichten en ideeën te toetsen. Met de inzet van deze vorm van coaching wordt de kans op succesvol en plezierig besturen en ondernemen vergroot.

We onderzoeken welke elementen van de bedrijfsvoering en de cultuur u wilt veranderen. Waar staat uw organisatie op dit moment en waar wilt u naar toe? Wat zijn hierin eventuele belemmeringen en hoe wilt u deze gaan overwinnen? Wat wilt u veranderen en hoe wilt u dat gaan doen? Wat is uw eigen rol en hoe verhoudt dit zich tot de gewenste verandering? Wat wilt u zelf veranderen en waar loopt u tegen aan? Wat zijn uw eigen kwaliteiten en uitdagingen? Wanneer helder is wat u wilt bereiken en wat daar voor nodig is, gaan we aan de slag. U blijft verantwoordelijk voor het uiteindelijke traject en het bijbehorende resultaat.

Het coachtraject wordt verzorgd in mijn bedrijfsruimte te Groningen en/of op uw locatie, met een interval van 2 tot 6 weken. Op basis van de uitkomsten het intakegesprek zullen diverse interventies, methoden en theorieën vanuit diverse invalshoeken zoals de MatriXmethode, Stephen Covey, NLP, RET, Systemisch werken, Oplossingsgericht werken, TA en het Slimme onbewuste, worden ingezet. We zullen zoveel mogelijk werken met het bespreken en analyseren van praktijkgerichte cases en er kunnen indien nodig andere interventies worden ingezet.

Het voorstel is om na drie coachsessies te evalueren hoe het proces verloopt en in hoeverre het coachtraject het gewenste effect oplevert. Het coachtraject wordt afgesloten in een eindgesprek om het ontwikkelproces en de behaalde resultaten te bespreken. Drie maanden na de afronding van het coachtraject, zal een revisiegesprek plaatsvinden om te verkennen in hoeverre de ontwikkelde inzichten zich hebben bestendigd en om te bespreken wat er nog is heeft voor de toekomst.

Neem eens de tijd voor een moment van reflectie. Een moment om in alle rust met een externe te sparren. Een moment om focus aan te brengen en alle zaken aan te pakken die al zo lang in uw achterhoofd zitten. U zult merken dat u de tijd die u nu investeert, dubbel en dwars terugverdient in tijd, geld, rust en werkplezier!