“Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus.” – MARC LAMMERS

Werkwijze

Elk traject start ik met een een uitgebreide (telefonisch) intake met de opdrachtgever en een oriënterend en vrijblijvend, maar diepgaand intakegesprek met de betreffende kandidaat. We gaan in op de situatie en vraagstelling. Wat is de aanleiding en wat wil men concreet bereiken met het traject? Hoe ziet dat er uit? Wat doet iemand dan (nog) wel en wat doet iemand niet (meer)? Waarom wil men dat bereiken, hoe wil men dat bereiken en hoe omschrijft men de huidige situatie? Zodra de opdracht helder en duidelijk geformuleerd is, kunnen we verkennen of ik de juiste partner ben.

Wanneer de kandidaat en ik vertrouwen hebben in een succesvolle samenwerking, schrijf ik een concreet voorstel. Hierin geven we een omschrijving van de gewenste doelstellingen en resultaten, een eerste opzet van het plan van aanpak en geven we aan welke investering van de werkgever en de kandidaat wordt gevraagd. Indien het een individueel traject betreft, zal de betreffende kandidaat eerst akkoord moeten geven voordat het voorstel naar de opdrachtgever wordt gestuurd.

Een ontwikkeltraject wordt door mijzelf verzorgd en vindt veelal plaats in mijn bedrijfsruimte te Groningen, met een interval van 2 tot 6 weken. Om inzicht in de persoonlijkheid te versnellen starten we meestal met het online maken van een OPQ persoonlijkheidsvragenlijst en een Nederlandse Werkwaardentest. Tijdens het traject maken we gebruik van diverse theorieën, methoden en modellen zoals de MatriXmethode, Stephen Covey, NLP, RET, Systemisch werken, Oplossingsgericht werken, TA en het Slimme onbewuste. Halverwege het traject vindt er een evaluatiemoment plaats om te verkennen hoe het proces verloopt en in hoeverre het ontwikkeltraject het gewenste effect oplevert. Op basis hiervan kan het traject indien noodzakelijk worden bijgesteld.

Een traject wordt doorgaans afgesloten met een drie-of viergesprek om het ontwikkelproces en de behaalde resultaten te bespreken. Drie maanden na de afronding van het traject, zal een revisiegesprek plaatsvinden om te verkennen in hoeverre de betreffende kandidaat de ontwikkelde inzichten en vaardigheden heeft weten vast te houden, heeft weten uit te bouwen en wat hij of zij nog nodig heeft voor de toekomst. Ik werk conform de Algemene Voorwaarden, de Ethische Gedragscode en het Privacyreglement.