“Leiderschap wordt niet uitgeoefend met woorden, maar met houding en daden.” – H.S. GENEEN

MANAGEMENTSCAN

  • In hoeverre past een leidinggevende functie bij de betreffende kandidaat?
  • Wat is de natuurlijke leiderschapsstijl van de betreffende kandidaat?
  • Hoe kan hij of zij zich in een leidinggevende functie effectief ontwikkelen?

Een Managementscan wordt door mijzelf verzorgd en zal plaatsvinden in mijn bedrijfsruimte te Groningen. We starten met een telefonische of fysieke intake met de opdrachtgever en vervolgens wordt de kandidaat uitgenodigd voor een ontwikkelanalysegesprek. Hij of zij wordt gevraagd een CV te mailen en ontvangt de inlogcodes voor de OPQ Persoonlijkheidsvragenlijst, een algemeen IQ test, de Nederlandse Werkwaardentest en een Beroepskeuzetest met het verzoek deze testen te maken voor de betreffende afspraak.

Op basis van de uitkomsten van de testen, eventueel aangevuld met een aantal rollenspelen en het ontwikkelanalysegesprek wordt er een uitgebreide rapportage geschreven. Een rapportage bestaat uit een weergave van alle relevante elementen die van invloed zijn op een leidinggevende functie:

  • Persoonlijkheidsprofiel;
  • Waardenprofiel;
  • Competentieprofiel;
  • Beroepsprofiel;
  • Conclusies;
  • Ontwikkeladvies.

De rapportage wordt na afronding aan de betreffende kandidaat gemaild en telefonisch nabesproken. Indien de kandidaat akkoord geeft, wordt de rapportage aan de opdrachtgever gemaild en volgt een afspraak voor en driegesprek om de rapportage met de opdrachtgever en de betreffende kandidaat persoonlijk te bespreken.