“Those at the top of the mountain didn’t fall there.” – MARCUS WASHLING

Advies

Met een adviestraject ondersteun ik bij vraagstukken die kunnen spelen met betrekking tot de ontwikkeling en/of benoeming van (potentiële) medewerkers én het verbeteren van vergaderingen. Op basis van mijn jarenlange management-, en coachervaring heb ik een aantal scans ontwikkeld. Een scan geeft in korte tijd de benodigde inzichten om tot een goede beslissing of tot een effectief ontwikkeltraject te komen.

Een scan wordt door mijzelf verzorgd en zal plaatsvinden in mijn bedrijfsruimte te Groningen of op de locatie van de opdrachtgever. We starten met een telefonische of fysieke intake met de opdrachtgever en vervolgens wordt bij een individuele scan de betreffende (potentiële) medewerker uitgenodigd voor een diepte-interview. Hij of zij wordt gevraagd een CV te mailen en ontvangt de inlogcodes voor de OPQ Persoonlijkheidsvragenlijst, een algemeen IQ test, de Nederlandse Werkwaardentest en een Beroepskeuzetest met het verzoek deze testen te maken voor de betreffende afspraak.

Op basis van de uitkomsten van de testen, eventueel aangevuld met een aantal rollenspelen en het diepte-interview wordt er een uitgebreide rapportage geschreven. Een rapportage bestaat uit een weergave van alle relevante elementen en wordt na afronding aan de (potentiële) medewerker gemaild en telefonisch nabesproken. Indien de kandidaat akkoord geeft, wordt de rapportage aan de opdrachtgever gemaild en volgt een afspraak voor een driegesprek om de rapportage met de opdrachtgever en de betreffende kandidaat persoonlijk te bespreken.

Bij een vergaderscan woon ik één of meerdere vergaderingen bij, kom ik op basis daarvan tot een analyse en een set aanbevelingen, die ik dan verwerk in een kort maar krachtige rapportage. Deze rapportage wordt tijdens een vergadering aan het team en indien gewenst aansluitend ook  individueel teruggekoppeld.