“Je gaat het pas zien als je het door hebt.” – JOHAN CRUIJFF

Coaching

Coaching is een gestructureerde en doelgerichte begeleidingsvorm waarbij de kandidaat met name zelf leert om zijn persoonlijke en vakinhoudelijke vraagstukken te herkennen, te analyseren en op te lossen. Tijdens het coachen ga ik uit van de potentie en de kracht van de kandidaat. Ik geloof in een moment van bezinning én in een moment van doen. Mijn stijl is het beste te omschrijven als intuïtief, transformationeel, resultaatgericht en zo nu en dan confronterend.

Na een veelal telefonische intake met de opdrachtgever en een vrijblijvend maar diepgaand intakegesprek met de kandidaat, schrijf ik een voorstel waarin de doelstellingen en het plan van aanpak zijn opgenomen. We starten een coachtraject met het online maken van een aantal testen. Afhankelijk van de uitkomsten van het intakegesprek en de testen worden verschillende interventies ingezet vanuit diverse invalshoeken zoals de MatriXmethode, Oplossingsgericht werken, Stephen Covey, NLP, RET, Voice Dialoge, TA en Systemisch werken. We werken zoveel mogelijk met het bespreken van praktijkgerichte cases en er wordt meestal halverwege het traject een trainingsacteur ingezet.

Doorgaans starten we het traject met een driegesprek met de leidinggevende en de kandidaat om te bespreken welke resultaten het coachtraject concreet zou moeten opleveren en wie welke rol vervult. Na ongeveer drie sessies evalueren we hoe het proces verloopt en welke resultaten het traject inmiddels heeft opgeleverd. Op basis van dit gesprek kan het coachtraject indien noodzakelijk worden bijgesteld. Het coachtraject wordt ook weer afgesloten met een driegesprek om het ontwikkelproces en de behaalde resultaten te bespreken.

Drie maanden na de afronding van het coachtraject, zal een revisiegesprek plaatsvinden om te verkennen in hoeverre de kandidaat de ontwikkelde inzichten en vaardigheden heeft weten vast te houden, heeft weten uit te bouwen en wat hij of zij nog nodig heeft voor de toekomst.