“Ons leven is wat onze gedachten er van maken.” – MARCUS AURELIUS

MATRIXMETHODE

In het najaar van 2015 ben ik door Ingrid Stoop opgeleid en gecertificeerd voor de MatriXmethode. De MatriXmethode heb ik net als diverse andere methoden en theorieën geïntegreerd in mijn ontwikkeltrajecten. Maar, deze methode is zo uniek, bijzonder en pragmatisch dat ik hem ook graag separaat onder de aandacht breng. Inmiddels heb ik al diverse bijzondere situaties meegemaakt en (ook zelf) ervaren dat het mogelijk is om in één tot drie sessies iets op te lossen waar je al jaren (onbewust) last van hebt.

De MatriXmethode leent zich heel goed voor:

  • Het oplossen van lichamelijke klachten (bv. hoofd- of rugpijn) zonder medische oorzaak;
  • Het neutraliseren van (traumatische) ervaringen;
  • Het creëren van rust en ruimte in je hoofd (slaapproblemen);
  • Het oplossen van presentatieangst.

Hoe werkt de MatriXmethode

Het uitgangspunt bij de MatriXmethode is de beleving. Iets wat we als mens meemaken, wordt met onze zintuigen geregistreerd. Je slaat bij een belevenis beelden (het zien) of geluiden (het horen) op. Je hebt er een gevoel bij (het voelen) en je denkt er iets bij (het denken). Iedereen slaat deze informatie op, op zijn eigen manier. De beleving van iets is altijd in het heden, het nu. De MatriXmethode gaat in op de eigen strategie van de beleving van het probleem en niet op de inhoud ervan. Dit in tegenstelling tot veel andere methodes.

Door het stellen van de juiste vragen word je, je bewust van deze beleving en neutraliseer je deze zelf. De methode maakt helder wat er in je hoofd omgaat en welke strategie je onbewust gebruikt om ervaringen en informatie op te slaan. Zodra je je bewust bent van deze strategie en deze neutraliseert en vervangt, verdwijnt het probleem. Voor altijd. En, je voorkomt bovendien toekomstige problemen. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar http://www.matrixmethodeinstituut.nl