“Je kunt tegenwoordig zoveel worden, dat ik maar gewoon blijf wie ik ben.” – LOESJE

LOOPBAANSCAN

  • Hoe kan een volgende stap in de loopbaan eruit zien?
  • Waar moet een nieuwe functie en/of werkomgeving aan voldoen?
  • In hoeverre sluiten de huidige kennis en vaardigheden daar (al) bij aan?

Een Loopbaanscan wordt door mijzelf verzorgd en zal plaatsvinden in mijn bedrijfsruimte te Groningen. We starten met een telefonische of fysieke intake met de opdrachtgever en vervolgens wordt de kandidaat uitgenodigd voor een loopbaangesprek. Hij of zij wordt gevraagd een CV te mailen en ontvangt de inlogcodes voor de OPQ Persoonlijkheidsvragenlijst, een algemeen IQ test, de Nederlandse Werkwaardentest en een Beroepskeuzetest met het verzoek deze testen te maken voor de betreffende afspraak.

Op basis van de uitkomsten van de testen en het uitgebreide loopbaangesprek wordt er een uitgebreide rapportage geschreven. Een rapportage bestaat uit een weergave van alle relevante elementen die van invloed zijn op een gewenste functie en werkomgeving:

  • Persoonlijkheidsprofiel;
  • Waardenprofiel;
  • Competentieprofiel;
  • Beroepsprofiel;
  • Conclusies;
  • Plan van aanpak.

De Loopbaanrapportage wordt na afronding aan de betreffende kandidaat gemaild en telefonisch nabesproken. Indien de kandidaat akkoord geeft, wordt de rapportage aan de opdrachtgever gemaild en volgt een afspraak voor een driegesprek om de rapportage met de opdrachtgever en de betreffende kandidaat persoonlijk te bespreken.