“Een vergadering is vaak een bijeenkomst die te lang duurt.” – G. KUPER

VERGADERSCAN

  • Hoe kunnen we effectiever en productiever vergaderen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat iedereen (voldoende) inbreng heeft?
  • Hoe zorgen we dat vergaderingen energie opleveren in plaats van energie kosten?

Vergaderingen zijn vaak noodzakelijk en ze kunnen heel productief zijn, maar even vaak kosten vergaderingen vooral tijd, geld, ergernis en energie. Vergaderingen domineren de manier waarop we tegenwoordig zaken doen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de gemiddelde professional veel vergaderingen in een maand heeft en ook in Nederland is vergaderen een populaire bezigheid.

De effectiviteit van het vergaderen wordt regelmatig bekritiseerd, en niet ten onrechte. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de aan vergaderen bestede tijd verspild is. De gemiddelde Amerikaanse professional verliest 31 gewerkte uren per maand aan ineffectief vergaderen en dat zal in Nederland vast niet veel anders zijn. Een vergaderscan kan dan uitkomst bieden.

Een (MT) vergaderscan wordt door mijzelf verzorgd en zal plaatsvinden op uw bedrijfslocatie. Ik zal minimaal één vergadering bijwonen en op basis van deze vergadering een analyse maken van zowel het team als de rol van de individuele teamleden. Op basis van hetgeen ik heb gezien en gehoord, zal ik conclusies trekken en aanbevelingen doen. Deze aanbevelingen zullen procesmatig zijn en hebben bijvoorbeeld betrekking op de opbouw van de agenda en de keuze van de onderwerpen. En, zullen ook op persoonsniveau zijn. Bijvoorbeeld hoe de voorzitter of de individuele leden hun bijdrage (inhoudelijk) kunnen verbeteren om te komen tot een effectieve en productieve vergadering.

De analyse, conclusies en aanbevelingen zullen in de volgende vergadering worden gepresenteerd en indien gewenst kan tevens een individuele schriftelijk of fysieke terugkoppeling plaatsvinden. Op basis van de aanbevelingen kunnen het team en de individuele leden, eventueel met ondersteuning, een gedegen plan van aanpak maken om te komen tot de gewenste situatie.